Услуги

Ние предлагаме цялостно счетоводно обслужване

Цени

Счетоводни услуги на достъпни и гъвкави цени

За Нас

В условията на все по-конкурентна и динамична бизнес среда качественото счетоводно обслужване е от изключително значение за Вашето успешно развитие. Създаването на нов бизнес изисква не само вашите ресурси, но и нашият опит и обслужване, които ще ви помогнат да се справите с възможните предизвикателства и рискове. Качествените ни услуги са от полза както на всички току-що стартирали фирми, така и на големи бизнес предприятия. Мисията ни е развитието на растежът на нашите клиенти, а не просто осчетоводяване на документите им.

ДФ Кепитъл ЕООД е счетоводна кантора с дългогодишен опит и пълен набор от услуги. Част от фирмите, които обслужваме са в областта на търговията, строителството, хотелиерството, фирми с производствена дейност както и транспортните фирми.
Нашият екип е специализиран в предоставянето на данъчни, счетоводни и финансови услуги, които могат да Ви помогнат да постигнете Вашите бизнес цели, а и не само тях!

Мисия

Нашата мисия е да бъдем най-доверените бизнес консултанти на нашите клиенти, като им помагаме да постигнат своите финансови цели чрез изключително обслужване и дългосрочни отношения.

Ценности

 • Уважение към нашите клиенти и всеки член на нашата фирма.
 • Поддържане на високи стандарти за високи постижения.
 • Да бъдем лоялни към нашите клиенти и служители.
 • Да бъдем най-довереният съветник на нашите клиенти.
 • Да бъдем истински в нашите взаимоотношения.

Визия

Нашата визия е да продължим да развиваме не само нашия бизнес, но и този на нашите клиенти, предоставяйки им висококачествени услуги.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Осчетоводяване на фактури за покупки и продажби, банкови документи и други първични документи;
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати и осигуровки;
 • Справки – декларации по ЗДДС, дневници за покупки и продажби;
  VIES декларации при вътреобщностна търговия с фирми от страни членки на ЕС;
 • Декларации по интрастат;
 • Осчетоводяване на материалните и нематериалните дълготрайни активи, изготвяне на инвентарна книга и на амортизационни планове;
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети;
 • Изготвяне и подаване на финансови отчети в НСИ;
 • Изготвяне и подаване на ГДД в НАП на юридически и физически лица.

ТРЗ

 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори, договори за управление и контрол, допълнителни споразумения;
 • Съставяне на рекапитулации, ведомости и фишове за заплати;
 • Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и 6;
 • Изготвяне на УП;
 • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на дружеството.

Цени

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

До 20 документа месечно

70 лева

От 21 до 50 документа месечно

100 лева

От 51 до 80 документа месечно

130 лева

От 81 до 120 док. месечно

180 лева

Над 121 док. месечно

По договаряне

Цени

Фирми, регистрирани по ЗДДС

До 20 документа месечно

150 лева

От 21 до 50 документа месечно

200 лева

От 51 до 80 документа месечно

300 лева

От 81 до 120 документа месечно

350 лева

Над 121 документа месечно

По договаряне

Цени

Други

Изготвяне на данъчни декларации на физически лица, които не са клиенти с абонаментен договор

50 лева

Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с абонаментен договор

По договаряне

ВАЖНО! Моля, имате предвид, че всички цени подлежат на окончателно договаряне, което би могло да доведе до намаление или увеличение на цената, в зависимост от дали ще се води склад на дружеството, броя на служителите, банковите сметки на дружеството, интрастат и др.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, свържете се с нас на следните координати:

4000 Пловдив, ул. "Капитан Райчо" № 56, ТЦ Гранд

Понеделник до Петък: 09:00 - 17:00, Събота-Неделя: Почивни дни